manWillem Stevens‏‎
(Stevens)
Dit zou de vader van onze Jan Willems kunnen zijn, maar dat is niet zeker.
Vermeld in het 'Register van het Enkelt Heerstede gelt van het Carspel Westerbork opgemaakt den 29 July 1754'.
Vermelding: Willem Stevens.
Bedrag: f 04-00-00.

Liberale gift Westerbork 1747
In 1747 werd iedereen gedwongen de vijftigste penning oftewel 2% van zijn bezittingen te betalen als een eenmalige belasting. Deze heffing was nodig wegens de geldnood ten gevolge van de aanval van de koning van Frankrijk.
Hiervan zijn in de jaren 1748 en 1749 registers aangelegd die de namen van de belastingplichtigen bevatten.
Vermeld in het kerspel Westerbork:
Jan Jansen: JanWoltinge gecompareert en de eed gedaan etc.
Willem Stevens: eed gedaan voor de gehele huishoudinge.

Gehuwd/ relatie met:

N.N.‎

Kind:

1)
manJan Willems‏
Geb. ‎± 1728, ovl. ‎voor 1805‎
alias: Jan Stevens.
Wonende te Mantinge.